محمد نجفی

ادامه

تحصیلات

۱۳۹۲

کاردانی

دانشکده فنی و حرفه ای

دانشکده فنی و حرفه ای شهرستان میناب

۱۳۹۴

کارشناسی

دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان

دوره های تخصصی

MTCNA

دوره رسمی و بین الملی میکروتیکMTCNA

MTCRE

دوره رسمی و بین الملی میکروتیکMTCRE

MTCWE

دوره رسمی و بین الملی میکروتیکMTCWE

MTCUME

دوره رسمی و بین الملی میکروتیکMTCUME

مهارت های طراحی وب

HTML

CSS

jQuery

Wordpress

PHP

مهارت های شبکه

MikroTik

Wireless

Windows Server